Jakie możemy wyróżnić szklane naczynie laboratoryjne?

Należy zdawać sobie sprawę, że do podstawowego wyposażenia praktycznie każdego laboratorium należy koniecznie zaliczyć probówki, zlewki, palniki czy termometry. Warto mieć świadomość, że w omawianym laboratorium przeważają szczególnie szklane naczynie laboratoryjne.

Probówki

Probówki to szklane naczynie laboratoryjne (zobacz), które są z jednej strony zamknięte okrągłym dnem. Z kolei z drugiej strony wspomniana szklana rurka jest otwarta. Koniecznie należy zaznaczyć, że wykonywane są w niej różnego rodzaju badania z bardzo małą liczbą odczynników.

Probówki w zdecydowanej większości przypadków używa się do testów rozpuszczalności. Warto również wspomnieć, że ze względu na kształt naczynia można wyróżnić np. probówkę Eppendorfa, która jest zakończona stożkowym dnem.

Kolby

Jest to naczynie służące nie tylko i wyłącznie do przechowywania odczynników, ale również przeprowadzania różnego rodzaju reakcji chemicznych czy bardziej skomplikowanych procesów destylacyjnych. Warto mieć świadomość, że kolby mogą różnić się między sobą kształtem czy pojemnością.

Warto podkreślić, że najczęściej wykorzystuje się kolbę stożkową. Naczynie laboratoryjne może bowiem posłużyć zarówno do przechowywania substancji, jak i ogrzewania czy miareczkowania. Wykorzystywane są także kolby miarowe charakteryzujące się kolistym dnem. Produkt używany jest także do sporządzania różnego rodzaju roztworów o określonych stężeniach.