Czym jest refraktometr?

Refraktometr to urządzenie, najczęściej spotykane w laboratoriach medycznych. Jego zadaniem jest zbadać wszystkie współczynniki załamania światła różnych ośrodków. Najczęściej bada on współczynniki cieczy. Dzisiaj do tego celu używa się aparatów o nowoczesnej konstrukcji, które dają możliwość zbadania dokładnego i wszechstronnego.

Różnice pomiędzy refraktometrami

Praktycznie każdy z nich wygląda tak samo i każdego z nich budowa jest taka sama. Refraktometry różnią się jedynie, od siebie, swoją częścią optyczną. Każdy typ urządzenia ma skalę, która jest specyficzna dla danego modelu, jest ona zabudowana i można na niej odczytać wielkość danych parametrów. Samo przeprowadzenie badania jest bardzo proste.
\Wystarczy nawet jedna kropla na szkle, a już można odczytać wszystkie jej konkretne parametry.

Jakie ma refraktometr zastosowanie w medycynie?

W medycznych laboratoriach to właśnie refraktometr (https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/refraktometry/) bada stan moczu pacjentów. Specjalny typ refraktometra do moczu pozwala na zbadanie jego ciężaru właściwego, indeksu refraksji oraz wielkości białka surowicy.

Super przyrząd

Przyrząd ma nie tylko zastosowanie w medycynie czy medycznych laboratoriach. Stosuje się go w różnych gałęziach przemysłu i przy różnych badaniach. Dzisiaj jest to urządzenie bardzo często wykorzystywane, chociaż tylko nieliczni i wtajemniczeni wiedzą , że istnieje coś takiego jak refraktometr. Nieliczni też wiedzą do czego on służy i gdzie jest wykorzystywany.