Wiskozymetry w medycynie

Każdy płyn cechuje się określoną lepkością. Określa ona tarcie wewnętrzne, które związane jest z przesuwaniem się płynu podczas przepływu. Pomiary lepkości danej cieczy są wykonywane z użyciem specjalnych urządzeń, nazywanych wiskozymetrami. Czym odznaczają się te urządzenia? Gdzie najczęściej się z nich korzysta?

Pomiar lepkości

Stosuje się kilka metod pomiaru lepkości, które zależą od rodzaju danego płynu. Przykładowo płyny niutonowskie wykorzystują lepkościomierze kapilarne, natomiast płyny zawierające ciała stałe korzystają z wibracyjnych lepkościomierzy. Bardzo ważnym aspektem w tym przypadku jest dokładność pomiaru oraz powtarzalność tych czynności. Pomiary tego typu wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłowych, ale także w medycynie – w laboratoriach, w szpitalach, przychodniach, czy też w badaniach związanych z biologią. Podkreślić należy, że znajomość parametrów lepkości dynamicznej i kinematycznej ma bardzo duże znaczenie dla wielu branży przemysłowych i w medycynie. Dane rodzaje wiskozymetru (czytaj więcej) należy dobrać do potrzeb badania, natomiast szeroki wybór urządzeń sprawia, że bez problemu znajdziemy odpowiedni przyrząd.

Lepkościomierze służą do pomiaru lepkości danej cieczy. W przypadku medycyny może to być krew lub osocze. Każdy płyn cechuje się daną lepkością, której pomiary są ważne dla wielu branży medycznych i innych. Działanie takich urządzeń opiera się na dokładności.