Dygestorium dla bezpieczeństwa

Działanie wszelkich laboratoriów to bardzo specyficzna dziedzina, wymagająca zachowywania szczególnych środków ostrożności. Wszak materia, z jaką pracownicy mają do czynienia w takim miejscu, przy nieumiejętnym obchodzeniu się i niedostosowywaniu się do obowiązujących zasad może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

Mebel, który nie jest meblem

Z tego też powodu w laboratoriach, tak przemysłowych, jak i komercyjnych, czy też chociażby szkolnych, wprowadzane odgórnie są szczególne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Przekłada to się także na określone rygory w zakresie wyposażenia.

Pierwszą kwestią są oczywiście środki ochrony bezpośredniej, takie jak chociażby odzież ochronna. Nie mniej ważne jednakże jest także wyposażenie o bardziej stacjonarnym charakterze. Należy do niego chociażby dygestorium, czyli specjalna szafa, a w zasadzie urządzenie ją przypominające, które w swej istocie jest dużych rozmiarów wyciągiem powietrza, o szczelnie zabudowanych przegrodach.

Wyciąg laboratoryjny, który utrzymuje właściwą atmosferę

Podczas przeprowadzania np. reakcji chemicznych, w czasie których wydzielają się produkty uboczne, takie jak np. toksyczne gazy, niewyobrażalnym jest, aby swobodnie rozchodziły się one wewnątrz laboratorium, gdyż mogą one stanowić bardzo poważne zagrożenie dla organizmów żywych. Gazy i pary chemiczne mogą bowiem powodować:

– obrzęki dróg oddechowych,

– zatrucia,

– oparzenia skóry i płuc,

– wysypki i zaczerwienienia skóry.

Aby uniknąć powstawania takich negatywnych skutków montowane są dygestoria, które odprowadzają w bezpieczny sposób wszelkie zanieczyszczenia powietrza, powstałe w czasie pracy, które mogły by stanowić zagrożenie. Zwykle wyciągi laboratoryjne odprowadzają zanieczyszczone powietrze na zewnątrz, gdzie ulega one autoneutralizacji.